Vem är egentligen glödlampans uppfinnare?

Denna fråga har diskuterats lika intensivt som frågan om vem som uppfann radion. Många har betraktat Thomas Edison som glödlampans fader, men faktum är att det står hela 22 namn före i kön. Exempel på dessa är:

  • Joseph Swan
  • Hiram Maxim
  • Heinrich Göbel

Dock enades man senare om att Edisons modell var bättre än de andra på grund av kombinationen av de komponenter han satt dit. Detta innefattade en stark och bra glödtråd, ett högre vakuum och en större resistans. De tre faktorerna gjorde hela uppfinningen lönsam och samtidigt tillräckligt stark för att användas.

Swan och Edison

Edison började sina välkända experiment efter att ha fått inspiration från många andra personer och 1878 tog det hela fart. Först använde han sig av platinatrådar som glödtråd men ansåg sedan att en glödtråd av kol var det bästa alternativet. Han fortsatte sedan att förbättra sina komponenter och till slut lade han upp en karboniserad glödtråd av bambu som han sedan förstärkte med en cellulosahinna.

Samtidigt försökte Joseph Swan sig på allehanda experiment och de två herrarna kom sedan att samarbeta och starta företag ihop – Edison and Swan United Electric. Till slut tog Edison över Swans del i firman och blev företagets enda ägare.

1881 fick världen äntligen se resultatet av elektriciteten när Savoy Theatre i London lystes upp i mörkret.

Glödlampans framsteg

De kommande åren fick glödlampan ännu mer uppmärksamhet och utveckling tack vare flera kemister och fysiker från olika länder som experimenterade hej vilt. Walther Nernst uppfann Nernstlampan. Willis Whitnew uppfann början till elektronröret och i Ungern uppfann man volframlamporna.

Det stora amerikanska elföretaget General Electric patenterade 1906 sin egen version av volframlampor som kom att förbättras avsevärt.

Glödlampan ersättare

I och med att glödlampan förbrukar mycket energi, har tillverkningen inom EU nu förbjudits. Detta förbud har kritiserats hårt och man menar att alternativen som LED-belysning, lysrör och halogenlampor, inte är speciellt miljövänliga själva. Vissa innehåller kvicksilver eller är t.ex. dyrare att tillverka även om livslängden må vara längre.