Ordet dator kommer från det faktum att maskinen bearbetar data som kan utföra många olika beräkningar och analyser på ett betydligt mer komplicerat sätt än den mänskliga förmågan. Från början var datorn en otymplig burk med sladdar och tillbehör och upptog ett helt rum. Den vägde hela 27 ton. Idag är det bärbara små apparater som går lätta att slänga ned i en tunn väska och ta med sig på tåget, planet eller andra platser.

Eftersom elektroniken har utvecklats så mycket, har man kunnat lägga alla tillbehör på färre kiselplattor och chips och på så sätt gjort datorerna mindre.

Datorns historia

Räknemaskinen har funnits länge men elektroniken har enbart existerat i ca 120 år. Datorns första föregångare är just räknemaskinen som kom till 1642. I slutet av samma sekel förbättrades den och flera räknesätt kunde sättas in. I början av 1800-talet uppfann Charles Babbage både differensmaskinen och den analytiska maskinen som hade hålkort och arbetsminne, med Ada Lovelace goda hjälp.

1936 kom den första elektromekaniska datorn av en tysk ingenjör men maskinen förstördes tyvärr under andra världskriget. Istället var det i Storbritannien som den första elektroniska datorn föddes 1941, för att lösa koderna i tyska meddelanden.

De nästkommande datorerna skapades i USA men Sverige var inte långt efter i utvecklingen.

Två exempel på detta är datorerna BARK och BESK som under 50-talet var världens snabbaste.

De första hemdatorerna

I början av 80-talet hade man kunnat göra kretskorten så små att datorerna nu kunde börja användas för privat bruk. Exempel är Apple och IBM PC. PC betyder just persondator. Dock tog det ända till internets genombrott, tills folk började skaffa datorer på riktigt. Då var de stationära men idag är det betydligt vanligare med en bärbar dator.

De många datorprogrammen började också utvecklas och även konstnärliga ritprogram som Photoshop eller Illustrator, började användas på designföretag. Det gjorde att datorn blev oumbärlig för de flesta och programmen ersatte den manuella delen. Dels blev det ett snyggare resultat och dels gick det betydligt fortare i uträkningar eller analyser.

Numera finns även storartade datorspel, konsoler och andra nöjesprogram som kan följa med en dator.